Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25 stycznia 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 25 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego

(t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr I/1) (10:12)

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Tomasz Nowicki, Tadeusz ZielińskI, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Robert Duma, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(8):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Józef Kołt

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0).

 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr I/2) (10:14)

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Renata Wolan-Niemczyk, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Tadeusz ZielińskI, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski

 

PRZECIW(1):

Joanna Walaszczyk

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(7):

Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Józef Kołt, Jacek Hecht

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki długoterminowej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji oraz Zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kłodzku- PMR Restrukturyzacje S.A (druk nr I/3), (11:51)

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Tadeusz ZielińskI, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Anita Piszko

 

PRZECIW(1):

Krystyna Śliwińska

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(6):

Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr I/4), (12:02)

 

Wyniki imienne:

ZA(24):

Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Renata Wolan-Niemczyk, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Tadeusz ZielińskI, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański

 

Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/5), (12:05)

 

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Tadeusz ZielińskI, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 roku na Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku (druk nr I/6), (12:10)

 

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Tadeusz ZielińskI, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska

 

Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku (12:19)

 

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Renata Wolan-Niemczyk, Ewelina Ptak, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Tadeusz ZielińskI, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz

 

PRZECIW(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Borysław Zatoka, Józef Kołt

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 grudnia 2020 roku (13:17)

 

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Robert Duma, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Tadeusz ZielińskI, Adam Łącki, Renata Wolan-Niemczyk

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Józef Kołt