Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3. Doposażenie jednostki OSP Krosnowice w specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Miejsce realizacji zadania:
Krosnowice

Opis zadania: 
Zakup 6 szt. Sygnalizatorów bezruchu, 2 prądownic wodnych (z jedną nakładką do wytwarzania piany), czujnika wielogazowego oraz 5 latarek kątowych.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML