Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie aktualnego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Szanowni Państwo,

zostały wprowadzone tylko tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Nadal funkcjonują poradnie, POZ czy  pracownie diagnostyczne oraz laboratoryjne.

Oto treść komunikatu:

W nawiązaniu do Zalecenia Ministra Zdrowia i koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem  i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia mogącego spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób Dyrektor podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku   Zarządzeniem Nr 11 z dn 09.03.2021 r.  wstrzymał planowe przyjęcia i wykonywanie zabiegów.

Obostrzenia zawarte w w/w Zarządzeniu są tymczasowe i nie dotyczą świadczeń udzielanych  w poradniach, pracowniach diagnostycznych i laboratoryjnych.

Wszystkie poradnie i POZ oraz pracownie diagnostyczne pracują na dotychczasowych zasadach ( bez wstrzymania przyjęć).

Jednocześnie przypominam, że pacjenci w stanach zagrożenia zdrowia i życia  oraz pacjenci onkologiczni przyjmowani są na dotychczasowych zasadach.

We wszystkich innych przypadkach o przyjęciu pacjenta decyduje lekarz.

Wersja XML