Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Linia kolejowa nr 322 prowadząca do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Starosta Kłodzki prosi Marszałka Województwa Dolnoślaskiego o interwencje

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń poprosił Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego o interwencje w sprawie przejęcia przez samorząd województwa linii kolejowej nr 322 prowadzącej do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego .

Fragment treści wysłanego w tej sprawie pisma: cyt: "

Szanowny Panie Marszałku, nawiązując do wyemitowanego materiału przygotowanego przez Telewizję Sudecką  pt.:

„Co z pociągiem do Lądka-Zdroju”, który był poświęcony w całości tematowi przejęcia nieczynnej linii kolejowej nr 322, zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o interwencję w tej sprawie, jak również o zintensyfikowanie działań mających na celu przejęcie rzeczonej linii w zarząd.

 Powiat Kłodzki popiera starania gminy Stronie Śląskie i gminy Lądek-Zdrój w tej sprawie.

Należy także wspomnieć, że gmina Stronie Śląskie już w 2011 roku, a Lądek-Zdrój w 2016 roku przejęły w swój zarząd budynki dworcowe na stacjach kolejowych, zainwestowały ogromny kapitał na ich gruntowny remont, i pomimo tego, linia nadal nie została reaktywowana.

 Panie Marszałku zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie oraz o zintensyfikowanie działań prowadzących do przejęcia w zarząd linii nr 322 do Stronia Śląskiego.

 Odnosząc się do stwierdzenia w materiale Patryka Wilda, radnego sejmiku województwa dolnośląskiego, uważamy, że brak Planu transportowego Powiatu Kłodzkiego ( w opracowaniu ) nie stanowi żadnej przeszkody, ani nie ma bezpośredniego wpływu na działania związane z przejęciem linii nr 322, bowiem dotyczy przewozów autobusowych, a nie kolejowych.

......"

Pismo podobnej treści zostało również wysłane do Pana Krzysztofa Mamińskiego - Prezesa Zarządu PKP S.A.

210311-PKP-Stronie-Przybylski.jpeg

210311-PKP-Stronie-Krzysztof_Maminski-Prezes_PKP.jpeg

Wersja XML