Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Analiza zdawalności z ośrodków szkolenia kierowców w powiecie kłodzkim za 2019 rok

Wydział komunikacji starostwa powiatowego w Kłodzku przeprowadził analizę zdawalności na podstawie danych otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, w których egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy zdawali kandydaci na kierowców przeszkoleni w ośrodkach szkolenia kierowców z Powiatu Kłodzkiego w roku 2019.

Na terenie Powiatu Kłodzkiego, w rejestrze przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców wpisanych jest 30 podmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej analizy :

 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=14376&akcja=info&menu=404

 

 

 

Wersja XML