Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego z organizacjami obywatelskimi z województwa dolnośląskiego

Obrazek poglądowy oraz logo organizatorów

Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z:

ZAPRASZA przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie RDPP z organizacjami obywatelskimi z województwa dolnośląskiego!

Wersja XML