Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku

Komisja Edukacji                                                                                                    Kłodzko, 24  marca  2021 roku

ORG.BR.0012.20.2021.BR2

Radni,

Członkowie

          Komisji Edukacji

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 29 marca 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji
  2. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały przewidzianego w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku
  4. Zadania rzeczowe na rok szkolny 2021/2022 szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki
  5. Subwencja oświatowa w szkołach i placówkach oświatowych oraz dotowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych w 2021 roku.
  6. Sprawy różne:

         a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

         b) przyjęcie protokołu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 22 lutego 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                Jarosław Przybył

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl