Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5. a.Piła ratownicza MS 461 R – piła do cięcia drzewa b.Motopompa pływająca Niagara II c.Motopompa szlamowa Koshin KTH Honda

Miejsce realizacji zadania:
Piszkowice

Opis zadania: 
Doposażenie jednostki OSP w nowy i niezbędny sprzęt tj. piłę ratowniczą MS 461 R – piła do cięcia drzewa, motopompę pływająca Niagara II, motopompę szlamową Koshin KTH Honda.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
14 893,54 zł

Wersja XML