Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku

Komisja Edukacji                                                                                               Kłodzko, 21  kwietnia 2021 roku

ORG.BR.0012.25.2021.BR2

 Radni,

Członkowie

            Komisji Edukacji

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 26 kwietnia 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

     1.  Ustalenie porządku obrad komisji

     2.  Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

     3. Zaopiniowanie projektu uchwały przewidzianego w porządku obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie przejęcia od Gminy  Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu oświaty.

      a) kadra szkolnictwa zawodowego,

      b) wyposażenie pracowni zawodowych a wymogi podstawy programowej w poszczególnych zawodach

 c) perspektywy finansowania wyposażenia pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych ze środków EFS w okresie 2014 - 2020,

  1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w oświacie.

      6.  Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

  1. przyjęcie protokołu nr 3/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 29 marca 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                   Jarosław Przybył

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl