Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7. Poprawa bezpieczeństwa pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci Szkoły Podstawowej w Jugowie, poprzez wyposażenie w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych, zlokalizowanego naprzeciw budynku szkoły przy wyjściu z kładki nad Potokiem Jugowsk

Miejsce realizacji zadania:
Jugów

Opis zadania: 
Wyposażenie przejścia dla pieszych w zestaw sygnalizacji świetlnej.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML