Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie

Gmina Stronie Śląskie zaprasza na piękny przyrodniczo i krajobrazowo szlak narciarstwa biegowego. Szlak ma długość ponad 60 km i biegnie z Bielic w Górach Bialskich aż do Schroniska PTTK „Na Śnieżniku” i Żmijowej Polany (nieopodal górnej stacji kolei „Żmija” w ośrodku narciarskim „Czarna Góra Resort” w Siennej). Łączy on miejscowości położone w dolinach (Bielice, Nowa Morawa, Kamienica, Kletno, Janowa Góra). W okolicy Bielic i czeskiego schroniska Paprsek polskie i czeskie trasy łączą się ze sobą, dając możliwość planowania wspaniałych transgranicznych wycieczek. Na dzień o dobrej widoczności polecamy „Drogę nad Lejami”, która okrąża wysoko położoną dolinę rzeki Kamienica pod Śnieżnikiem. Podziwiać z niej można widoki na Wysokiego Jesionika, z najwyższym szczytem w tej części Sudetów – Pradziadem 1491 m n.p.m. Szlak ma charakter liniowy, ale daje również możliwość zamykania pętli. Osobom zainteresowanym Urząd Miejski w Stroniu Śląskim bezpłatnie wysyła laminowane mapy szlaku, w skali 1:30 000 (kontakt: strategia@stronie.pl), a aktualne informacje o warunkach na szlaku podawane są na: www.stronie.pl, zakładka Narciarstwo biegowe.

Wersja XML