Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Singletrack Glacensis

Trasy "Singlerack Glacensis" to 14 powiązanych ze sobą pętli o długości ponad 133 km. Położone są terenie gmin Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie, Złoty Stok. Powstały w ramach projektu unijnego, którego liderem było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Trasy oznaczone są kolorem czerwonym i niebieskim, kolory oznaczają kierunek jazdy nie stopień trudności. Trasy prowadzą głównie w ternie leśnym i są przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych rowerzystów. Poruszając się po nich i po istniejących dotąd szlakach rowerowych, można zwiedzić całą ziemię kłodzką. W sąsiednich gminach i w Republice Czeskiej znajdują się kolejne pętle. Więcej informacji na stronie Fundacji Singletrack Glacensis.

Mapa pętli i szlaków łącznikowych: https://www.traseo.pl/singletrack

 

 

Wersja XML