Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór atrakcji turystycznych do udziału w projekcie

Logo Unii Europejskiej, EFRR oraz Euroregionu Glacensis

Powiat Kłodzki realizuje we współpracy ze Sdružení obcí Orlicko mikroprojekt pn. „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” (nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002675), który ma na celu postrzeganie ziemi kłodzkiej i ziemi orlickiej, jako wspólnego obszaru promocji.

W załączeniu ogłoszenie o naborze atrakcji do projektu oraz karta zgłoszenia.

DOCXOgłoszenie o naborze do projektu "Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie"

DOCXFormularz zgłoszenia do projektu "Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie"

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną na adres l.ponikowska@powiat.klodzko.pl do dnia 31 maja 2021 r.

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Wersja XML