Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

100 sadzonek w niecałą godzinę.

Czy można posadzić w trudnym górskim terenie ponad 100 sadzonek drzewostanu w niecałą godzinę? Oczywiście, że tak.

Trzeba tylko podjąć dobrą współpracę ponad wszelkimi podziałami, a szczególnie wtedy kiedy cel jest tak bardzo ważny dla nas wszystkich i naszych przyszłych pokoleń.

Udowodnił to Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń, który m.in. wraz radnymi powiatowymi Jarosławem Przybyłem  oraz Leszkiem Kuzakiem, brali udział w odbywającej się w Nadleśnictwie Jugów ogólnopolskiej akcji p.n.

Łączą nas drzewa”, której to zadaniem jest zwrócić uwagę Polaków na bezcenną rolę drzew w przyrodzie.

Akcja zorganizowana została przez Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, które to zaplanowały kilkadziesiąt wydarzeń w całym kraju i tu m.in. są sadzone drzewa również w miejscach dotkniętych przez nieszczęśliwe zdarzenia losowe, jak np. działanie żywiołów lub tak jak w przypadku Jugowa, dodatkowo dotkniętych przez działalność  kornika zrosłozębnego, przez którego usunięto około 100 m3 drewna.

Główna idea tych działań zawarta została w słowach Edward Siarka, pełnomocnika rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa -

Cyt.:” Chcemy zaakcentować, że wspólnotę narodową budujemy także w relacjach z ojczystą przyrodą. Przyroda to spuścizna, którą odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy następcom. Wyrazem naszej dbałości o przyrodę jest sadzenie drzew i dbałość o nie. Pokażemy, że łączą nas drzewa.”

W Jugowie do akcji licznie włączyli się przedstawiciele lokalnej społeczności samorządowej jak min. radni powiatowi, pracownicy różnych służb czy przedstawiciele mieszkańców jak np. młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej.

Obszar na którym odbyło się zalesianie wynosi 0,23 ha.

Gospodarzami i organizatorami na miejscu tej akcji byli: Dyrektor Lasów Państwowych we Wrocławiu Arkadiusz Wojciechowicz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa w Jugowie - Sławomir Karwowski.

Fot. Bartosz Wojciechowski - Rzecznik Prasowy

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


[file,id_cms='3958',type=image']


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML