Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja poświęcona konsekwencjom wyroku trybunału konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r.

 

 

Podsumowanie konferencji poświęconej sytuacji w służbie zdrowia, w której udział brał Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń

 

„Polska samorządem stoi. Filary nowoczesnego państwa, takie jak szkolnictwo czy ochrona zdrowia, są w rękach samorządu” – mówił marszałek Tomasz Grodzki, otwierając 17 lutego 2020 r. w Senacie konferencję poświęconą konsekwencjom wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17), w którym za niekonstytucyjne uznano pokrywanie strat publicznych placówek zdrowia przez samorządy.

 

Jak podkreślił marszałek Senatu, niezrozumiałe zatem jest to, że rządzący zamiast pomagać w tych kwestiach samorządom, raczej rzucają kolejne kłody.

 

W jego ocenie rząd nie prowadzi żadnej polityki w zakresie ochrony zdrowia. „Utrzymywanie obecnego status quo prowadzi nas do zapaści, przez co przechodziły już inne kraje” – zaznaczył. Jego zdaniem likwidacja placówek zdrowia z powodów ekonomicznych jest wielką porażką.

 

„W ochronie zdrowia nie trzeba wymyślać trzeciej drogi, oryginalnych polskich rozwiązań, trzeba tylko spróbować wykorzystać doświadczenia innych, którzy wprowadzili najlepsze rozwiązania” – przekonywał.

 

„Taki system mają Duńczycy, Hiszpanie czy Francuzi. Żaden z nich nie jest doskonały, ale znacznie lepszy od naszego” – dodał.

 

Zdaniem marszałka Tomasza Grodzkiego do zmian w służbie zdrowia niezbędne jest zwiększenie jej finansowania.

 

Zapowiedział, że przy senackiej Komisji Zdrowia zostanie powołany stały zespół ds. zdrowia. „Musimy zacząć przygotowywać rozwiązania nie tylko w sprawie związanej z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ale całego systemu opieki zdrowotnej” – podkreślił marszałek Senatu.

 

Czytaj więcej:

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12486,konferencja-poswiecona-konsekwencjom-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-z-20-listopada-2019-r-.html

 
Wersja XML