Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSPÓŁPRACA POWIATU KŁODZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (NGO) W 2020 ROKU

W infografice przedstawiamy jak wyglądała współpraca Powiatu Kłodzkiego, realizowana przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (NGO) w 2020 roku.

Brak opisu obrazka

Zarząd Powiatu Kłodzkiego w ramach programu współpracy podejmował działania, które przybierały zarówno formy finansowe, jak i pozafinansowe, a współdziałanie opierało się na zasadach pomocy, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i poszanowania interesów partnerów.

Brak opisu obrazka

Istotny wpływ na działalność organizacji pozarządowych w 2020 roku miała pandemia COVID-19, gdzie wprowadzone obostrzenia uniemożliwiły realizację wielu projektów prowadzonych z udziałem bezpośrednim uczestników.

Niemniej jednak, pomimo trudnej sytuacji, organizacje wykazały się ogromną kreatywnością proponując alternatywne formy realizacji zadań – uruchomiły formułę on-line lub realizowały zadania przy ograniczonej liczbie uczestników.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego kontynuuje współpracę w roku bieżącym i deklaruje, że środki finansowe na wsparcie organizacji pozarządowych przewidziane są w zbliżonym wymiarze jak w roku ubiegłym, czyli blisko 5,2 mln zł.

Wersja XML