Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku

PDFUchwała nr VI/32/2021 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.pdf (12,20MB)


PDFUchwała nr VI/33/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego oraz wykonanie budżetu za rok 2020.pdf (6,27MB)


PDFUchwała nr VI/34/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok.pdf (178,54KB)


PDFUchwała nr VI/35/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.pdf (1,72MB)


PDFUchwała nr VI/36/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (700,17KB)


PDFUchwała nr VI/37/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (176,15KB)


PDFUchwała nr VI/38/2021 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego.pdf (178,66KB)


PDFUchwała nr VI/39/2021 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020.pdf (1,41MB)


PDFUchwała nr VI/40/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027.pdf (1,48MB)


PDFUchwała nr VI/41/2021 w sprawie zawarcia przez Powiat Kłodzki z Gminą Miejską Nowa Ruda porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki przedszkola specj. w ZSS w N.Rudzie.pdf (272,44KB)


PDFUchwała nr VI/42/2021 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.pdf (177,89KB)


PDFUchwała nr VI/43/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.pdf (275,80KB)


PDFUchwała nr VI/44/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego.pdf (249,66KB)