Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11. Budowa zaplecza gospodarczego przy boisku sportowym w Bożkowie

Miejsce realizacji zadania:
Bożków

Opis zadania: 
Budowa nowego zaplecza gospodarczego przy boisku sportowym w Bożkowie.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML