Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zakończyły się obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji (tzw. komisja przy staroście)

Jednym z głównych tematów jakim zajmowała się komisja była sytuacja epidemiologiczna w powiecie kłodzkim związana z covid-19. Podsumowano bieżącą sytuacje i omówiono dalsze  działania służb w tym zakresie. Z ciekawostek, kłodzki oddział covidowy był największy w Polsce (pomijając szpitale specjalistyczne jednoimienne) wśród pozostałych oddziałów covidowych w szpitalach powiatowych - zapewnialiśmy ponad sto miejsc.

Kolejnym ważnym tematem były działania podejmowane przez Policję w okresie poprzedzającym wakacje, zmierzające do eliminowania wszelkich zagrożeń podczas letniego wypoczynku, została też przedstawiona informacja o stanie organizacyjnym i planowanych działaniach WOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach powiatu w okresie letnim, oraz oceny stanu przygotowania kąpielisk i ocena bezpieczeństwa, warunków przeciwpożarowych oraz innych w miejscach wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży.

Komisja interesowała się również działaniami podejmowanymi przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczna w Kłodzku związane z przygotowaniem obiektów do wypoczynku letniego szczególnie dzieci i młodzieży,

Na koniec odbyła się dyskusja i omówienie zasad tworzenia projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2025.

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki podkreślił również, że  przedsiębiorcy z powiatu kłodzkiego działający w szeroko pojętej branży turystycznej są dobrze przygotowani do sezonu letniego.

castle-2070777_1920.jpeg

Wersja XML