Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2021 roku pt. „Festiwal muzyki klasycznej”

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2021 roku pt. „Festiwal muzyki klasycznej”

Ofertę w generatorze wniosków należy wypełnić i złożyć w terminie od 3 do 23 maja 2021 r. Po złożeniu oferty w generatorze należy ją wydrukować w 1 egzemplarzu oraz wydrukować potwierdzenie jej złożenia, następnie podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji oferenta i złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok. 8 w Starostwie Powiatowym, ul. Okrzei 1,
57-300 Kłodzko, do 24 maja 2021 r. do godz. 15.30.

PDFUchwała oraz ogłoszenie o konkursie (687,88KB)

Wersja XML