Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Festiwal Pstrąga 2021 w Kudowie-Zdroju

W Kudowie - Zdroju ponownie odbył się organizowany corocznie przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku Festiwal Pstrąga. Każdego roku festiwal cieszy się sporym zainteresowaniem a i tym razem frekwencja bardzo dopisała.

Oczywiście poza tym, że imreza ma przynieść sporo radości i dobrej zabawy mieszkańcom oraz turystym, ma również za zadanie promować nasz główny kulinarny produkt regionalny jakim jest Pstrąg Kłodzki, który wpisany został na listę produktów tradycyjnych w dniu 2012-10-05 w Ministerstwie Rolnictwa w kategorii Produkty rybołówstwa w woj. dolnośląskim. Ciekawostką jest fakt, że wpis ten ma na liście ministerstwa numer 1000. 

Festiwal w tym roku poprowadzili mistrz i znawca gotowania, właściciel największej plenerowej patelni Waldemar Załuski oraz Wojciech Heliński - Prezes Fundus Glacensis. 

Gospodarzami festiwalu byli Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki oraz Aneta Potoczna- Burmistrz Kudowy-Zdroju.

Podczas rozpoczęcia w podziękowaniu z dobrą współpracę Komendant Hufca w Kłodzku hm. Grażyna Bróż, wręczyła staroście kłodzkiemu honorową odznakę: "Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP"

Starosta wspólnie z Małgorzatą Kanecką - Członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Michałem Cisakowskim - Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kłodzkiego, wzięli również udział w zabawie, w której każdy z nich na dobre rozpoczęcie imprezy przygotowali swoją kuchenną interpretacje potrawy z pstrąga. 

Festiwal przebiegł w znakomitej atmosferze a liczne stoiska handlowe oraz promocyjne z powiatu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem tak samo jak występy artystów ludowych. Gwiazda tegorocznego festiwalu to Andrzej Rybiński.

Dziękujemy Państwu za tak liczny udział i do zobaczenia ponownie za rok :)

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML