Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z Gross-Gerau w Niemczech

W ramach współpracy odbywają się wizyty studyjne przedstawicieli władz samorządowych po obu stronach granicy oraz wymiana kulturalna. Podczas Przeglądu Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych 15 lipca 2018 r. wystąpił regionalny zespół Hessenschnicker z Gross-Gerau.

Gross_gerau (1).jpeg

Z kolei w Starostwie Powiatowym w Groß-Gerau od 7 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. była prezentowana wystawa promocyjna z polsko-czeskiego projektu „Hrabstwo kłodzkie na fotografii” realizowanego przez Powiat Kłodzki w latach 2013-2014, a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Głównym celem tej inicjatywy była prezentacja piękna krajobrazu pogranicza polsko-czeskiego uwiecznionego na zdjęciach Tomasza Gmerka i Lubomira Umlaufa.

DSCN7944-klein.jpeg

Wersja XML