Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z samorządami lokalnymi oraz instytucjami rozwoju regionalnego

Współpraca z Dolnośląską Organizacją Turystyczną

Wspólny i cykliczny udziale w targach turystycznych m.in. w Opolu i we Wrocławiu oraz przekazywaniu materiałów promocyjnych na prezentacje z udziałem przedstawicieli DOT.

Bezpłatne zamieszczanie informacji o ziemi kłodzkiej na stronach internetowych, w dolnośląskim systemie rezerwacyjnym online oraz w wydawnictwach promujących Dolny Śląsk (foldery, mapy, informatory, przewodniki, CD), jak również w prasie zagranicznej,

Prezentacji przez DOT walorów ziemi kłodzkiej podczas licznych study tour dla dziennikarzy, touroperatorów i zagranicznych ekip telewizyjnych.

Bieżące przekazywanie materiałów reklamowych do dalszej promocji ziemi kłodzkiej w ramach inicjatyw podejmowanych przez DOT.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej

Prowadzona jest głównie w zakresie realizacji inicjatyw promujących ziemię kłodzką poprzez wspólny udział  w targach turystycznych, opracowanie i kolportaż materiałów promocyjnych, przygotowywanie projektów promujących region we współpracy z sąsiednimi powiatami
i gminami. Obecnie wspólnie realizowane są dwa projekty unijne:

Współpraca z Euroregionem Glacensis

Polega m.in. na pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich na współpracę transgraniczną, planowaniu wspólnych przedsięwzięć promocyjnych oraz kojarzeniu partnerów na obszarze Euroregionu Glacensis. W ostatnim okresie programowania były to projekty "Bliżej natury, bliżej kultury", "Ziemia Kłodzka. Kraina Kultury" oraz "Otwarte drogi pogranicza".

Współpraca z Powiatowym Zespołem Doradców w Kłodzku  i Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Od lat aktywnie współpracuje z Wydziałem Rozwoju, Promocji i Kultury przy organizacji Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej oraz konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w powiecie” (jest to m.in. wspólna praca w komisji konkursowej, pomoc przy pozyskaniu i zakupie nagród dla laureatów konkursu, pomoc w organizacji). 

Brak opisu obrazka

Działania w zakresie turystyki i promocji realizowane we współpracy z gminami dotyczą m.in.:

- promocji w trakcie krajowych i zagranicznych targów oraz prezentacji turystycznych,

- realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obecnie realizacja projektów „Festiwal Wrażeń” oraz „Smart Kłodzko” (SMAK) we współpracy z Miastem Kłodzkiem,

- współpracy przy opracowywaniu kalendarza imprez powiatowych,

- aktualizacji i rozbudowy strony internetowej,

- we współpracy z gminami realizowane są stałe imprezy promocyjne i kulturalne, których głównym organizatorem jest Powiat Kłodzki:

      Brak opisu obrazka

Wersja XML