Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POWIAT KŁODZKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE RZĄDOWE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

W dn. 25 czerwca br. została podpisana umowa z Wojewodą Dolnośląskim, zgodnie z którą Powiat Kłodzki otrzymał dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdroju. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł, natomiast wartość całego zadania wynosi 100 000,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa i zostały udzielone w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach powyższego zadania planowane jest przeprowadzenie generalnego remontu jadalni wraz z zakupem wyposażenia, a także remont kuchni wraz z zakupem profesjonalnego sprzętu kuchennego.

Dofinansowanie Kuchnia Długopole.jpeg

Wersja XML