Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14. Poprawa sprawności fizycznej strażaków

Miejsce realizacji zadania:
Ołdrzychowice Kłodzkie

Opis zadania: 
Zakup sprzętu w celu uzupełnienia Sali ćwiczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML