Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Agnieszka Misarko

PDFA. Misarko - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 25.06.2021 r. w związku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
PDFA. Misarko - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
 

Wersja XML