Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STAROSTWO POWIATOWE ROZPOCZYNA BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Starosta Kłodzki informuje, że w dniach 6-30 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w oddziałach zamiejscowych

w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie przeprowadzone będzie badanie satysfakcji klientów.

Celem badania będzie sprawdzenie stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku w odniesieniu do

jakości świadczonych usług.

Ankiety w wersji papierowej dostępne będą w następujących lokalizacjach:

– Biuro Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,

– Referat Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,

– Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,

– Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Nowej Rudzie,

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie,

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej,

– Siedziba komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Kościuszki 7,

– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku, ul. Kościuszki 2.

 

Ankieta będzie również dostępna w wersji on-line na stronach: www. bip.powiat.klodzko.pl i www.powiat.klodzko.pl

https://docs.google.com/forms/d/1g-IxBmLNutXJUSj1IH-ljAht3PJi4N1Naiu6fjQ7GWQ/viewform?edit_requested=true

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

 

W wyniku ubiegłorocznego badania satysfakcji klientów zrealizowane zostały następujące działania:

- W wydziale KTD o/z w Nowej Rudzie podjęto działania zmierzające do usprawnienia obsługi klienta poprzez zatrudnienie dodatkowego pracownika.

- W sposób wyraźny oznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się na parkingu w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

- W oddziale zamiejscowym wydziału KTD w Nowej Rudzie wydzielono pomieszczenie dla klientów przeznaczone na oczekiwanie na przyjęcie przez pracownika.

- Kontynuowane są prace adaptacyjne budynku w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2k – budynek nr 4 na cele administracyjne dla poprawy jakości obsługi klienta. Dodatkowa lokalizacja zapewni komfortowe warunki obsługi klientów, dużą liczbę miejsc parkingowych.

- Ponadto Starostwo Powiatowe w Kłodzku uczestniczy w projekcie pt. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”. Projekt dotyczy wsparcia szkoleniowo-doradczego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy dostępności urzędu dla osób z niepełnosprawnościami.

Wersja XML