Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęła się przebudowa przepustu i murów oporowych na drogach powiatowych w Jaszkowej Dolnej.

Rozpoczęła się przebudowa przepustu i murów oporowych na drogach powiatowych w Jaszkowej Dolnej.

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac remontowych na drogach w Jaszkowej Dolnej, informujemy, że na czas prowadzonych robót przy przebudowie przepustu na drodze łączącej Jaszkową Dolną z Podzamkiem droga będzie ZAMKNIĘTA.

Obowiązywać będzie objazd przez rondo w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego.

Brak opisu obrazka

Podczas prac remontowych na drodze łączącej Jaszkową Dolną z Podzamkiem zostanie gruntownie przebudowany przepust

okularowy o przekroju 2 x Ø600 mm, co ma zapewnić odbiór napływających wód gruntowych.

Powstanie także obiekt mostowy wraz z murami oporowymi na wlocie i wylocie nowego obiektu mostowego.

Umocnione zostanie dno potoku narzutem kamiennym.

Brak opisu obrazka

Również podczas tego remontu na drodze powiatowej prowadzącej do Jaszkowej Górnej, zostaną wyremontowane mury oporowe.

▶️ Prawostronny mur oporowy pomiędzy posesjami nr 83 i nr 85. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę istniejącego muru i wykonanie nowego z materiału pozyskanego z rozbiórki, czyszczenie, spoinowanie, montaż poręczy ochronnych; remont wyposażenia obiektu mostowego sąsiadującego z murem oporowym, zamontowane zostaną balustrady oraz kapy żelbetowe.

▶️ Lewostronny mur oporowy, naprzeciw posesji nr 92 w Jaszkowej Górnej. Zakres prac przewiduje: rozbiórkę istniejącego muru i wykonanie nowego z materiału pozyskanego z rozbiórki, zostaną zamontowane poręcze ochronne.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wartość robót to blisko 700 tys. zł, z czego: ponad 336 tys. zł – to środki własne Powiatu Kłodzkiego,

ponad 254 tys. zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

100 tys. zł – dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko.

Zakończenie prac planuje się na połowę listopada br.

Wersja XML