Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYREMONTOWANA IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ORAZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W SZPITALU POWIATOWYM - OFICJALNIE ODDANE DO UŻYTKU

W Szpitalu Powiatowym ZOZ w Kłodzku przeprowadzono kompleksowe trzy remonty oddziałów:

- Izby Przyjęć,

- Oddziału Wewnętrznego,

- oraz utworzono Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej.

Brak opisu obrazka

Na dzisiejszym, oficjalnym oddaniu do użytku wyremontowanych oddziałów, Powiat Kłodzki reprezentowali:

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki,

Piotr Marchewka Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Brak opisu obrazka

Mimo trudnego czasu covidowego w jakim przez ostatnie 1,5 roku funkcjonował szpital, udało się wygospodarować środki finansowe i przeprowadzić niezbędne remonty systemem gospodarczym, za co w imieniu Starosty Kłodzkiego, wicestarosta

i członek zarządu złożyli podziękowania i gratulacje dyrektor szpitala Jadwidze Radziejewskiej, kadrze zarządzającej, kierowniczej oraz Wszystkim zaangażowanym pracownikom szpitala.

Remont izby przyjęć miał na celu przede wszystkim poprawę funkcjonalności oraz dostosowanie do obowiązujących norm

i przepisów.

Brak opisu obrazka

Wykonano montaż instalacji tlenowej, została wymieniona instalacja elektryczna, zamontowano oświetlenie energooszczędne LED, została przebudowana instalacja wody użytkowej, dokonano wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, zrobiono nowe przejścia pomiędzy pomieszczeniami, zamontowano monitoring oraz pomalowano ściany.

Po działalności związanej ze zwalczaniem COVID-19, jaką pełnił Oddział Wewnętrzny - przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń.

Na Oddziale Wewnętrznym dokonano przede wszystkim, podziału na 2 oddzielne strefy pożarowe, wymieniono wykładziny, także stolarkę drzwiową na 2 salach chorych, przemalowano ściany w salach chorych i na korytarzach.

 Natomiast w pomieszczeniach byłego Oddziału Ginekologicznego został utworzony Oddział kompleksowej rehabilitacji po zawale serca.

Brak opisu obrazka

Żeby dostosować pomieszczenia do potrzeb nowego oddziału, wykonano instalację tlenową na salach chorych – ułożono gazociągi i zamontowano gniazda tlenowe, pomalowano sale chorych, wymieniono wykładziny. Wyremontowano węzeł sanitarny na oddziale, przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszt przeprowadzonych remontów to ponad 170 tys. zł.

Jak informuje Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki – naszym zadaniem jest dbać o to, by pacjenci szpitala mieli zagwarantowane możliwie najlepsze warunki pobytu na czas hospitalizacji. Remonty i doposażanie szpitala są więc niezbędne.

Cieszy fakt, że tak wiele udało się wraz dyrekcją szpitala zrobić, pomimo niskiego poziomu finansowania przez rząd służby zdrowia, pomimo za niskich wycen świadczeń procedur medycznych, nie biorących pod uwagę galopujących podwyżek.

Realizowane są inwestycje na tyle na ile finanse pozwalają.

Mam nadzieję, że przeprowadzone remonty będą miały wpływ na bezpieczeństwo podczas pobytu pacjentów w powiatowym szpitalu.

Wersja XML