Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18. Zwiększenie bezpieczeństwa w Powiecie Kłodzkim poprzez doposażenie Ochotniczej Straży pożarnej w Starym Gierałtowie – Gmina Stronie Śląskie

Miejsce realizacji zadania:
Stary Gierałtów

Opis zadania: 
Doposażenie jednostki OSZP Stary Gierałtów w niezbędny sprzęt poprzez zakup:

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML