Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wideorozmowa ze starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem z dnia 24 marca,

Zapraszamy Państwa na wideorozmowę ze starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem z dnia 24 marca, który odpowiada na pytania pojawiające się w sieci. Pytamy o dane, testy, służby, ale też o możliwości realizacji sesji Rady Powiatu w wersji online.

Niestety, kilka godzin później po tej rozmowie, przyszła do nas wiadomość o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w naszym powiecie :

https://powiat.klodzko.pl/278/pierwszy-przypadek-zakazenia-koronawirusem-w-powiecie-klodzkim.html

Wersja XML