Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zrealizowano kolejne remonty dróg powiatowych na terenie gminy Lądek-Zdrój

Po niedawno zakończonych remontach w gminie Lądek-Zdrój

na drodze powiatowej przy ul. Ostrowicza oraz wyremontowaniu ostatniego odcinka drogi do Orłowca,

we wrześniu przystąpiono i zrealizowano kolejne remonty dróg powiatowych na obszarze lądeckiej gminy.

Pierwsza realizacja to przebudowa nawierzchni drogi powiatowej, stanowiącej dojazd do Konradowa.

Brak opisu obrazka

Remont na odcinku długości 800 m obejmował: - wyrównanie istniejącej podbudowy, - ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni jezdni,

- przebudowę i czyszczenie przepustów pod drogą,

- przebudowę zjazdów, - odmulenie rowów przydrożnych,

- umocnienie odcinka rowu dł. 45 m, - umocnienie skarpy rowu

na dł. 50 m płytami betonowymi, - profilowanie i utwardzenie poboczy.

Koszt remontu to ponad 447 tys. zł, który został sfinansowany przez Powiat Kłodzki w 50% ze środków własnych oraz pozostałe

50% dofinansowała Gmina Lądek-Zdrój.

Druga realizacja dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej w Skrzynce.

Brak opisu obrazka

Podczas remontu na odcinku blisko 800 m przeprowadzono:

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, - ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni jezdni, - przebudowa i czyszczenie przepustów pod drogą, - przebudowa zjazdów, - odmulenie rowów przydrożnych, - profilowanie i utwardzenie poboczy.

Koszt remontu to ponad 379 tys. zł, który również został sfinansowany przez Powiat Kłodzki w 50% ze środków własnych oraz pozostałe 50% dofinansowała Gmina Lądek-Zdrój.

Jak widać dobra współpraca samorządu gminy i powiatu oraz taki montaż finansowy daje wymierne efekty oraz wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML