Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

Sprawozdanie z konsultacji:

PDFSprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na rok 2022

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

Konsultacje trwają od dnia 15.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r.

W załączeniu ogłoszenie i formularz:

PDFProgram współpracy na rok 2022 do konsultacji

DOCXZałącznik - formularz konsultacji

Wersja XML