Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym

Każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń przyznaje nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki.

W tym roku wyróżnionych zostało 17 pedagogów. Nagrodę Starosty Kłodzkiego otrzymują pedagodzy, którzy w sposób wyjątkowy angażowali się w swojej pracy oświatowej. Wyróżnionym nauczycielom złożono podziękowania za trud i poświęcenie w pracy pedagogiczno-wychowawczej oraz za wkład w rozwój i edukację młodzieży.

Nagrody wręczali:

Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki

Anetta Kościuk – Dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

 

W tym roku nagrody otrzymali:

Rafał Hankus  - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, dyrektor       

Magdalena Zaremba - Powiatowe Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne w Kłodzku, dyrektor            

Bożena Włodarczyk - Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Długopolu – Zdroju, dyrektor          

Renata Szymańska  -  Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie , dyrektor

Robert Zynkowski  - Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, dyrektor

Beata Skibińska  - Noworudzka Szkoła Techniczna, nauczyciel   

Mariola Rak  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, wicedyrektor

Magdalena Strychaniecka -  Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy – Zdroju, nauczyciel       

Małgorzata Bąk  - I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku               , nauczyciel

Ewelina Kopacz  - I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku, nauczyciel

Sylwia Dajczer – Gałczyńska - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, wicedyrektor

Teresa Kloc - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, nauczyciel

Małgorzata Tomczak - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku, nauczyciel

Alicja Krywejko - Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, nauczyciel

Marta Godec – Kiełbasa, Powiatowe Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne, wicedyrektor

Dorota Matyśkiewicz - Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku, nauczyciel

Anna Frońska – Popiel - Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku, nauczyciel

 

Gratulujemy !!!

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML