Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. Bezpieczny strażak (Jugów)

Lp

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Miejsce realizacji
zadania

Opis zadania

Przewidywany termin realizacji zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowie

Ul. Chłopów 1

57-430 Jugów

Bezpieczny strażak

Jugów

Zakup hełmów, ubrań specjalnych, kamery termowizyjnej oraz czujnika wielogazowego w celu zapewnienia ochrony druhów podczas działań ratowniczych.

2022

15 000,00 zł

 
Wersja XML