Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

21. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Woliborzu w celu zwiększenia efektywności działań ratowniczych

Miejsce realizacji zadania:
Wolibórz

Opis zadania: 
Doposażenie jednostki OSP Wolibórz w sprzęt do ograniczania, usuwania skutków powodzi i podtopień. W skład sprzętu wchodzi: wały przeciwpowodziowe, pompa szlamowa, kosz ssawny pompy szlamowej, węże tłoczne.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML