Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające  z kompleksowego  wsparcia dla rodzin „Za życiem”  w zakresie:

1) przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka,

2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.

Program realizowany przez 5 lat, od 2017 roku do 2021 roku.

Wartość zadania zgodnie z umową  1 236 130 zł – środki z budżetu Państwa.

Wersja XML