Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Członkostwo Powiatu Kłodzkiego w Związku Powiatów Polskich

Powiat Kłodzki przystąpił do Związku Powiatów Polskich zgodnie z Uchwałą nr IV/44/99

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kłodzkiego

do ZPP.

1.jpeg

Członkostwo w Związku posiadamy od 1999 roku, Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła taką decyzję ponieważ członkostwo daje powiatowi szansę

na rozwój, szerokie kontakty z innymi samorządami oraz możliwość wymiany doświadczeń.

Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie  i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzanie w powiatach. 

Szczegóły znajdziesz tutaj:

https://www.zpp.pl/

Wersja XML