Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu - Zawiszy Czarnego 2

GN.6840.2.2.2019.GN6                                                                                     Kłodzko, 24.01.2022 r.

 

 

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU  PRZETARGU

 

 

1.   Data przetargu:  14 stycznia 2022  r.

  1. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302
  2. Rodzaj przetargu: II przetarg ustny nieograniczony
  3. Dane nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona w Kłodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2, oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 63, (AM-1), obręb 0010 Centrum  o powierzchni 0,0406 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Bi - inne tereny zabudowane, wpisana do  księgi wieczystej SW1K/00047534/2, powierzchnia użytkowa budynku 783,60 m²  (bez piwnicy).
  4. Cena wywoławcza:  1 190 000 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
  5. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w II przetargu: 2
  6. Liczba osób niedopuszczonych do II przetargu:  0
  7. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  1 631 900 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych)
  8. Nabywca nieruchomości:  SALUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KUSOCIŃSKIEGO 3A, 57-300 KŁODZKO

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ilona Siudak