Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka – Długopole – Zdrój na długości 2,41 km”

Tytuł zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka – Długopole – Zdrój na długości 2,41 km”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zakres robót: Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3235D od miejsca zakończenia inwestycji w 2020 roku tj. od Długopola Dolnego do zakładu Mondi w Bystrzycy Kłodzkiej na długości 2,41 km. W ramach zadania wykonano trzy warstwy nawierzchni jezdni (warstwa profilująca, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) na odcinku od Długopola Dolnego do skrzyżowania z ulicą Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz chodnik na długości 479 mb, przebudowano istniejące zjazdy oraz przepusty pod zjazdami i pod drogą, ułożono ściek z kostki kamiennej, oczyszczono rowy przydrożne z namułu, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym, wykonano bariery stalowe ochronne typu SP-06 oraz U-14a oraz oznakowanie pionowe.

Przebudowany odcinek drogi wpłynął na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz na lepszą obsługę ruchu samochodowego.

Źródła finansowania:

Brak opisu obrazka

Wersja XML