Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Lądku-Zdroju”

Tytuł zadania: „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Lądku-Zdroju”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zw. wcześniej Funduszem Dróg Samorządowych)

Zakres robót: Zadanie polegało na remoncie odcinka drogi powiatowej ulicy Ostrowicza w Lądku – Zdroju w km 0+000 – 0+129 od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Orlą i ulicą Leśną. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni wraz z podbudową, wprowadzono zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Orlej, Ostrowicza i Leśnej poprzez zastosowanie ruchu okrężnego, wyremontowano chodnik z kostki kamiennej oraz oznakowanie pionowe i poziome, odnowiono poręcze ochronne.

Źródła finansowania:

2.jpeg

Wersja XML