Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap”

Tytuł zadania: „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km                    - II etap”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zw. wcześniej Funduszem Dróg Samorządowych)

Zakres robót: Zadanie polegało na remoncie drogi powiatowej nr 3249D w miejscowości Orłowiec w km 0+000 ÷ 1+500, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 390. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, wyremontowano zjazdy oraz przepusty pod zjazdami oraz pod drogą, umocniono skarpy, oczyszczono rowy przydrożne z namułu, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym, odnowiono bariery stalowe ochronne oraz oznakowanie pionowe.

Źródła finansowania:

3.jpeg

Wersja XML