Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia ratownicze dla strażaków OSP

DSC_0009.jpeg

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, powitał przybyłych do starostwa powiatowego w Kłodzku strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu, którzy spotkali się, aby omówić nową ustawę, która przyznaje im  świadczenie finansowe z tytułu wysługi lat.

Pierwsza w historii polskiego pożarnictwa Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i wprowadziła wiele korzyści dla strażaków ratowników OSP, m. in. świadczenia ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP przysługujące w wysokości 200 zł. i podlegające corocznej waloryzacji.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

czynnie uczestniczył/a jako członek ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych biorąc w nich bezpośredni udział co najmniej raz w roku. Przy naliczaniu powyższego okresu nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP a uczestnictwo w szkoleniach, kursach lub ćwiczeniach nie zalicza się jako udział w działaniach lub akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze przyznaje się:

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy o osp.

Wniosek o którym mowa oraz wszystkie pozostałe szczegóły, znajdziecie Państwo na stronie 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku :

https://www.gov.pl/web/kppsp-klodzko/swiadczenia-ratownicze-dla-strazakow-osp

W razie jakichkolwiek pozostałych wątpliwości, kontaktujcie się Państwo w swoich jednostkach OSP.

Wersja XML