Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 26 stycznia 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                        Kłodzko, 20 stycznia 2022 roku

ORG.BR.0012.2.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, iż zwołuję w dniu 26 stycznia 2022 roku, o godz. 8.10 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021 i 2022,
  4. ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki.
 3. Monitorowanie sytuacji finansowej "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.
 4. Sytuacja finansowa Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.
 5. Ocena realizacji za 2021 rok zadań inwestycyjnych zrealizowanych na drogach Powiatu Kłodzkiego.
 6. Sprawy różne:
 1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
 2. przyjęcie protokołu nr 13/21 z posiedzenia komisji w dniu 29 grudnia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                                       Z poważaniem

           Przewodniczący Komisji

                                           Marek Mazurkiewicz