Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu - dz. nr 98/33, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda

Kłodzko, 07.03.2022r.

GN.6840.2.3.2019.GN6

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU  PRZETARGU

  1. Data przetargu: 25.02.2022  r.

 

  1. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302

 

  1. Rodzaj przetargu: I przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Dane nieruchomości:  nieruchomość położona w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej,  ozn. geodezyjnie jako dz. nr  98/33, (AM-3), obręb 4 - Nowa Ruda o powierzchni 0,0680 ha, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 244,41 m².  Dla działki nr 98/33 prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00010888/7.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i  Świdnickiej w Nowej Rudzie działka zlokalizowana jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem A16.UO - teren zabudowy usług oświaty:

1) przeznaczenie podstawowe: a) pod zabudowę usług nieuciążliwych, w zakresie:

usług oświaty i kultury;  usługi sportu i rekreacji;  usług związanych z obsługą biznesu,  w zakresie: biura, sale konferencyjne, itp.;  usług handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie: 400 m²,

2) przeznaczenie towarzyszące: a) lokale usługowe drobnej, nieuciążliwej przedsiębiorczości; b) lokale mieszkalne związane z funkcją usługową; c) pod obiekty  i budynki gospodarcze; d) pod obiekty małej architektury; e) pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże; f) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; g) pod zieleń urządzoną.

 

      Nieruchomość obciążona jest umowa najmu zawartą na czas nieokreślony.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww.  obciążeń i zobowiązań.

 

  1. Cena wywoławcza:  318 000,00  zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych)

 

  1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: 0

 

  1. Liczba osób niedopuszczonych do I przetargu:  0

 

  1. Nabywca nieruchomości:  I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym wobec braku oferentów.

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl.

 

Sporządziła: Ilona Siudak