Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

29. Bezpieczna Wieś – zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wielisławiu

Miejsce realizacji zadania:
Gmina Wiejska Kłodzko

Opis zadania: 
Realizacja zadania polegać będzie na zakupie  nowoczesnego hydraulicznego sprzętu ratowniczego.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML