Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 28 marca 2022 roku

Komisja Edukacji                                                                                                                                       Kłodzko, 23 marca 2022 roku

ORG.BR.0012.22.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie

          Komisji Edukacji

Informuję, iż zwołuję w dniu 28 marca 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

     1.  Ustalenie porządku obrad komisji.

     2.  Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

         a) w sprawie likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum  Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku.

       b) w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.

    3.  Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty

   4.   Przyjęcie informacji o przygotowaniach do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

    5.  Zadania rzeczowe na rok szkolny 2021/2022 szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki.

    6.  Sprawy różne:

     a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

             b) przyjęcie protokołu nr 2/22 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 23 lutego 2022 roku.

     Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                    Jarosław Przybył

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                         

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                                                                                       

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl