Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych"

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

Powiat Kłodzki wspólnie z Krajem Kralowohradeckim zrealizował w latach 2018-2019 projekt pn.: „Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru pogranicza polsko czeskiego (Powiatu Kłodzkiego oraz Kraju Kralowohradeckiego) oraz zwiększenie jego odwiedzalności przez turystów (szczególnie ludności polskiej i czeskiej). Osiągnięcie tego celu w dalszej perspektywie prowadzić będzie do zdynamizowania wzrostu społeczno-gospodarczego pogranicza oraz ograniczania negatywnych zjawisk na rynku pracy.  

Po polskiej stronie granicy przedmiotem realizacji projektu była modernizacja dróg powiatowych:

W ramach inwestycji została wzmocniona istniejąca konstrukcja jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem drogi oraz budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne). Ze względu na fakt, iż drogi są stosunkowo wąskie, konieczne było miejscowe uzupełnienia poboczy. Ponadto, zakres przedsięwzięcia objął również łagodzenie łuków, co umożliwiło swobodny przejazd pojazdom oraz poprawiło widoczność na łukach poziomych i pionowych. Po przebudowie drogi uzyskały nośność 80 kN/oś.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „DROGMOST” Sp. z o. o. w Kłodzku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska

0001 (1).jpeg

Wersja XML