Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

program korekcyjno-edukacyjny -zapytanie ofertowe

DOCXzalacznik 1 do 4 formularz ofertowy.docx (33,24KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,71MB)

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego w celu wyłonienia trenerów do przeprowadzenia zajęć Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie informuję, iż do tutejszego urzędu wpłynęły dwie oferty które nie spełniały wszystkich wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.

Mając na uwadze konieczność realizacji Programu możliwość składania ofert została przedłużona do 30.06.2022 r., szczegóły zawarte są w poniższym dokumencie.

PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,76MB)
Po przedłużeniu terminu możliwości składania ofert do przeprowadzenia zajęć Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie informuję, iż złożone zostały dwie oferty, które spełniają wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.

Zajęcia rozpoczną się od września 2022 r. i będą prowadzone przez Panią Barbarę Pełyńską oraz Pana Mariusza Winiarza. Szczegóły pod nr telefonu 748657519

Wersja XML