Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępny urząd

Zasady zapewnienia w Starostwie Powiatowym w Kłodzku osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności: cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej określa Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

 

Informacja o działalności urzędu w polskim języku migowym (PJM):


MP4Klodzko_PJM_napisy_v5.mp4

 

DOCXInformacja o działalności urzędu - tekst odczytywalny maszynowo

DOCXInformacja o działalności urzędu - tekst łatwy do czytania (ETR)
 

Wersja XML